RAC | Jouw IT Sparringpartner

Audit

Behoefte aan een onafhankelijke IT Auditor?

Als IT auditpraktijk in Amsterdam hebbben wij de nodige ervaring en kennis in huis om al uw audit vraagstukken te behandelen. Bekijk hieronder de verschillende IT Audit services.

Meer informatie?

Wilt u weten wat RAC voor uw organisatie kan betekenen? Vul dan onderstaand formulier in om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Of neem telefonisch contact op via 085 4000 737.

IT Audit Services

Jaarrekeningcontrole

Doelstelling van de jaarrekeningcontrole door de externe accountant is vast te stellen, dat de financiële verantwoording zoals vastgelegd in de jaarrekening, een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. In het kader van de jaarrekeningcontrole helpen wij accountantskantoren in het uitvoeren van de IT audit. Tezamen met onze accountantcollega’s bepalen wij de controle aanpak en zorgen ervoor dat de IT audit van toegevoegde waarde is voor de jaarrekeningcontrole. Onze IT Auditors zijn allen geregistreerd in de beroepsorganisatie van IT Auditors, NOREA.

ISAE 3000 – ISAE 3402 – ISAE 4401

Steeds meer organisaties besteden IT of andere processen uit. Deze uitbesteding zorgt voor efficiency, maar brengt ook risico’s met zich mee. Is informatiebeveiliging goed geregeld? Hoe wordt omgegaan met privacy? De ISAE standaard is de standaard voor betrouwbare uitbesteding en geeft hier een antwoord op. Deze standaard waarborgt dat aspecten als risicobeheersing, informatiebeveiliging, privacy, anti-fraude maatregelen en continuïteit worden beheerst. In een ISAE 3402 rapportage is beschreven hoe risico’s worden gemanaged. Een service auditor controleert dan of dit ook daadwerkelijk gebeurt.  Welke stappen moet u maken om zo’n rapportage te krijgen?

SOC 1 – SOC 2 – SOC 3

SOC-rapporten (Service Organization Controls), ook wel SOC 1, SOC 2 of SOC 3 genoemd, zijn raamwerken die zijn vastgelegd door de AICPA (American Institute of Certified Public Accounts) voor rapportage over interne controlemiddelen binnen een organisatie.

Deze rapporten zijn essentieel voor het beheren en bewaken van de beveiligingen die zijn ingebouwd in de gegevensbeheerbasis om ervoor te zorgen dat die beveiligingen werken.

Internal Audit

Internal auditing is een doorlopend, intern, maar onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de kwaliteit monitort. De rol van internal audit is om onafhankelijke zekerheid te bieden en gericht op het beschermen en verbeteren van de organisatie door middel van objectief inzicht en advies.