RAC | JOUW IT SPARRINGPARTNER

Risk

De wereld van nu is niet meer de wereld van toen. In een wereld waar services 24 uur beschikbaar dienen te zijn, en waar downtime zo min mogelijk dient plaats te vinden, is het organiseren van uw IT Risk Management een minimale vereiste. In het ‘online’ houden van uw IT systemen en IT infrastructuur, kunnen IT risico’s voorkomen. Binnen onze IT Risk afdeling houden wij ons graag bezig met het analyseren, in kaart brengen en het mitigeren van deze verschillende IT Risico’s. Bekijk onze diverse IT Risk Services.

IT Risk Services

IT Risk Management

In de wereld van nu is IT essentieel voor organisaties, met het oog op het verwerken van informatie en voor de productie van goederen en diensten. IT wordt ingezet om taken te automatiseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren, en stelt een organisatie in staat winstgevender te worden. Tijdens deze werkzaamheden ontstaan er verschillende IT risico’s. Een IT-systeem kan falen, waardoor een organisatie haar doelstellingen niet meer kan realiseren. Daarom is het van belang dat een organisatie zich voortdurend bezighoudt met het analyseren en mitigeren van deze IT risico’s. Bij RAC helpen we uw organisatie graag verder om in control te zijn.

Quality Assurance

Zoals we allen weten, kunnen de kosten van een IT implementatie snel oplopen indien er niet tijdig wordt ingegrepen. Bij RAC leveren wij Quality Assurance op de juiste manier, door samen met u te kijken naar de mogelijkheden om uw IT traject effectief en efficiënt uit te voeren. Als onafhankelijk IT adviseur kijken wij mee bij het implementeren van uw nieuwe IT systemen, en zetten we ons graag in als sparringspartner om eventuele IT risico’s tijdens een implementatie en/of verandertraject op tijd te mitigeren.Wij sturen bij waar nodig en richten ons inzet in om onze bevindingen om te zetten in duidelijke aanbevelingen.

Information Security Management

Informatiebeveiliging is voor ieder organisatie uiterst belangrijk. Om uw informatiebeveiliging zo goed mogelijk in te richten gebruiken wij een internationaal geaccepteerd normenkader omtrent information security: de ISO 27001 standaard. De ISO 27001 standaard is opgebouwd uit beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen op het gebied van het organiseren van informatiebeveiliging tot aan het naleven ervan. Als ISO 27001 implementatie expert zijn wij in staat om uw organisatie verder te helpen in het inrichten van uw informatiebeveiliging.

Ensia Security

Ook als Nederlandse gemeente kunt u bij ons terrecht om uw informatieveiligheid in te regelen conform de ENSIA, dat staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Wij hebben korte lijnen met de NOREA – de beroepsorganisatie van IT Auditors – en zijn op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen omtrent de ENSIA. Als onafhankelijk IT Audit praktijk nemen onze IT Auditors uw gemeente mee in het ENSIA traject en stellen samen het auditrapport op. Deze dient u voor 1 mei van het jaar in te dienen in de ENSIA-tool.